Державна реєстрація права власності

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визнання та підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (Державний реєстр прав).

Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими (третіми) особами, а зареєструвати за собою право на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами, які відповідають вимогам законодавства.

Постанова від 25 грудня 2015 р. №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1127-2015-%D0%BF

01.01.2016 року набрала сили нова редакція ЗУ «Про державну реєстрацію нерухомого майна»:
https://minjust.gov.ua/ua/news/47969
http://www.golos.com.ua/article/262217

Даний ЗУ визначив ряд змін стосовно проведення державної реєстрації (набуття права власності). Звертаємо Вашу увагу, що цей ЗУ визначає Іпотекодержателя як правонабувача, а Нотаріуса - як державного реєстратора. Нотаріус діє як державний реєстратор, про що свідчить стаття 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Отже, перереєстрація права власності, яка проводиться нотаріусом, є цілком законною!

ТОВ «УкрБорг» нагадує Вам, що Передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки згідно ст. 37 ЗУ «Про іпотеку» - це виключно законний механізм! Обов’язковою умовою для реалізації такого варіанту є договір про задоволення вимог іпотекодержателя або відповідне застереження в іпотечному договорі, яке прирівнюється до такого договору за своїми правовими наслідками та передбачає передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання основного зобов'язання.