Мораторій

Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1304-18

Мораторій на примусове стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті, розповсюджується за умов:

  • Кредит видано в іноземній валюті;
  • Кредит повинен носити характер споживчого;
  • Предмет іпотеки є постійним місцем проживання позичальника або майнового поручителя, якщо його особа є відмінною від позичальника;
  • Предмет іпотеки повинен мати площу не більшу встановленої законом;
  • Предмет іпотеки не знаходиться на території, визнаній тимчасово окупованій; Іпотекодавець чи позичальник не відносяться до категорії осіб, які є суб’єктами ЗУ «Про засади запобігання та протидії корупції».

Слід зазначити, що оформлення кредитного та іпотечного договорів між сторонами було реалізовано в добровільному порядку, тому стягнення іпотечного майна в рахунок погашення основного зобов’язання згідно з договором – не є примусовим!

Отже, виходячи із вищенаведеної інформації, ТОВ «УкрБорг» настійно рекомендує звернутися в офіс компанії для добровільного врегулювання існуючої заборгованості, бо наслідком Вашої недобросовісності стане втрата заставного майна.