Звітність ФК Укрборг

Необхідні відомості

ТОВ ФК «Укрборг»

Повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова компанія "УКРБОРГ",

код за ЄДРПОУ 36633026,

04073, м. Київ, проспект Степана Бандери , будинок 28-А

Перелік фінансових послуг, що надаються фін установою

64.99 Надання  інших фінансових послуг( крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;                        

64.19 Інші види грошового посередництва;

Відомості про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою);

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБОРГ", індекс 04123, м. Київ, Подільський район, вулиця Вікентія Хвойки, будинок 15/15, Код за ЄДРПОУ 34482256, розмір внеску до статутного фонду 3000000,00 грн;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Дідковський Олексій Володимирович;

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Слюсаренко Сергій Валентинович.

Відомості про склад наглядової ради і виконавчого органу фін установи

Директор - Шалай Алла Вікторівна, Головний бухгалтер - Нізков Дмитро Миколайович

Згідно ст.14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Публічні акціонерні товариства, підприємства - емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних виданнях.

Звітність:

Річна фінансова звітність за 2013 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2014 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2015 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2016 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2017 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2018 рік з аудиторським висновком.

Річна фінансова звітність за 2019 рік з аудиторським висновком.

Звіт з надання впевененості за 2019 рік.

Річна фінансова звітність за 2020 рік з аудиторським висновком.

Звіт з надання впевененості за 2020 рік.

Приклади договорів:

Договір факторингу